Czym są weksle??

Czym są weksle??

Weksle są niczym innym jak papierem wartościowym. Ma on dokładnie określoną formę. Weksle przede wszystkim charakteryzują się tym, że podstawą i przyczyną do powstania zobowiązania jest tutaj podpis. Weksle zazwyczaj wystawia się na jakieś krótkie terminy. Raczej nie przekraczają one jednego roku. Cena jest zazwyczaj równa nominałowi, czyli kwocie, która została zapisana na wekslu. Można rozróżnić kilka rodzajów wekslów. Pierwszym z nich jest weksel własny. Ten zawiera przyrzeczenie wystawcy zapłacenia pieniędzy we wskazanym miejscu i czasie. Powstaje tutaj bezwzględne zobowiązanie weksolwe. Drugim typem są weksle trasowane. To papiery wartościowe, które kierują polecenie zapłacenia do jakiejś określonej osoby. W obu przypadkach istnieje odpowiedzialność osób podpisanych na wekslu. Niektórzy pewnie zastanawiają się nad tym jaką funkcję pełnią weksle. A więc, mają one funkcję przede wszystkim gwarancyjną, płatniczą oraz kredytową. Może być on wykorzystywany jako forma zapłaty przy jakiś transakcjach kupna i sprzedaży.

Tagi wpisu: , .