Prowizja od sprzedaży

Prowizja od sprzedaży

Jednym ze sposobów wynagradzania pracowników może być bez wątpienia zaproponowanie mu prowizji od sprzedaży. Wówczas pracownik ma korzyści w tym jakie efekty przynosi jego praca. To od niego będzie zależało to ile zarobi. Jednak prowizja od sprzedaży nie może być jedyną płacą pracownika. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jest to ruchomy składnik płac. Jest przejrzysty, prostolinijny oraz ma silne działanie motywacyjne. To ostatnie jest bardzo ważne. Pracownik sam pracuje na swoje wynagrodzenie, więc stara się uzyskać jak najlepsze efekty. Będzie się starał sprzedać jak najwięcej, bo będzie wiedział, że na tym zyska i my jako przedsiębiorcy również na tym zyskamy. Bodźcem motywacyjnym jest w tym przypadku oczywiście pozyskanie środków ekonomicznych. Specjaliści zauważają, że takie prowizje od sprzedaży mają naprawdę bardzo pozytywny wpływ na zachowanie pracowników. Oprócz tego pracownik odczuwa jeszcze silniejszą więź z firmą, w której pracuje. Oprócz prowizji oczywiście pracownikowi należy się również wynagrodzenie zasadnicze. Prowizja nie może go stanowić.

Tagi wpisu: , .

Rola analizy sprzedaży

Rola analizy sprzedaży

Jeśli chodzi o analizę sprzedaży to będzie ona dawała właścicielowi przedsiębiorstwa naprawdę wiele przydatnych informacji, które dotyczą sprzedaży produktów, jakie są wytwarzane w firmie. Można tworzyć takie analizy pod naprawdę wieloma kątami. Może to być na przykład raport o nowych klientach. Dzięki analizie można także sprawdzić który sprzedawca sprzedał największą ilość usług i towarów, a który najmniej. Oczywiście najważniejsze jest tutaj sprawdzanie czy na dany produkt lub usługę istnieje jeszcze zapotrzebowanie czy też nie. Jeśli nie to po prostu musimy przestać go produkować. Warto wiedzieć, że analiza sprzedaży odgrywa naprawdę bardzo ważną rolę. Z wszelkich zestawień wynikają ważne dla przedsiębiorcy informacje. Przede wszystkim za pośrednictwem analizy sprzedaży będzie on w stanie wskazać które towary generują dla niego największe zyski, a także jaki wpływ mają poszczególni pracownicy na wyniki firmy. To ostatnie będzie ważne na przykład przy zwolnieniach pracowników lub przy podziale premii. Oprócz tego rolą analizy sprzedaży jest także zadowolenie klientów z oferowanego asortymentu.

Tagi wpisu: , .