Płynność finansowa przede wszystkim

Płynność finansowa przede wszystkim

Każde przedsiębiorstwo, bez względu na wielkość oraz jego rodzaj, będzie dążyło w swoich działaniach do tego, aby utrzymać płynność finansową. Jest to nic innego jak zdolność firmy do spłacania zobowiązań bieżących. Płynność to także możliwość kupowania dóbr i usług. Od płynności finansowej firmy zależy praktycznie wszystko. Dla pracowników będzie oczywiście najważniejsze to czy otrzymają wynagrodzenie za pracę. Jednak pracodawca ma zobowiązania także wobec innych osób, którymi najczęściej są na przykład jacyś dostawcy. Firma musi zapłacić im za dostarczony towar. Jeśli nie będzie miała płynności finansowej to na pewno do tego nie dojdzie. Niektórzy twierdzą, że płynność finansowa jest tak samo ważna jak zysk dla przedsiębiorstwa. Jednak zazwyczaj obie te rzeczy łączą się ze sobą. Jeśli firma nie będzie przynosiła zysku to z czasem utraci płynność finansową. To kiedy to się stanie będzie zależało głównie od tego ile oszczędności ma przedsiębiorca i przede wszystkim czy w ogóle je ma. Jeśli płynność finansowa zostanie zachwiana i sytuacja ta będzie utrzymywała się przez dłuższy czas to możemy być pewni tego, że firma upadnie.

Tagi wpisu: , .