Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Jednym z podatków, który stanowi dochód własny gminy jest podatek od nieruchomości. Podobne mechanizmy działają w przypadku podatku od środków transportowych czy też podatku od posiadania psów. Do płacenia podatku od nieruchomości zobowiązane są wszelkie osoby, które są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. Także osoby które są użytkownikami wieczystymi muszą płacić podatek od nieruchomości. Podobnie jest z zarządcami nieruchomości, które tak naprawdę należą na przykład do Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o przedmiot opodatkowania to są to przede wszystkim grunty rolne do 1 hektara powierzchni ziemi, budynki mieszkalne oraz budowle, które nie są związane z działalnością rolniczą oraz leśną. Warto wiedzieć, że w przypadku podatku od nieruchomości można liczyć na zwolnienia podatkowe. Opodatkowaniu nie podlegają budynki zabytkowe, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Także budynki, które są zajęte przez administrację samorządu terytorialnego są zwolnione z płacenia podatku od nieruchomości.

Tagi wpisu: , .