Elementy rachunku zysków i strat

Elementy rachunku zysków i strat

Przedsiębiorca, który chce mieć kontrolę nad finansami swojej firmy, obowiązkowo musi prowadzić regularny rachunek zysków i strat. Bez względu na to, jaką firmę prowadzi to na pewno będzie mu to niezbędne. Warto wiedzieć, jakie elementy powinny się w nim znaleźć, aby wszystko było w porządku. Przede wszystkim w rachunku zysków i strat trzeba uwzględnić przychody z działalności operacyjnej, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, koszty, straty. Jeśli chodzi o przychody z działalności operacyjnej to można podzielić je na przychody ze sprzedaży produktów, towarów oraz materiałów. Te ostatnie powstają wtedy kiedy firma sprzedaje jakieś nadmierne zapasy materiałów lub też pozbywa się odpadów użytkowych. Koszty działalności operacyjnej to koszty zasadnicze. Określone powinny być one statutem przedsiębiorstwa, jeśli takowy w nim istnieje. Oprócz tego można tutaj także wymienić koszty rodzajowe oraz koszty wytworzenia. Koszty dzieli się przede wszystkim jak przychody z działalności operacyjnej, czyli na koszty produktów, towarów oraz materiałów.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>