Różne ujęcia płynności finansowej

Różne ujęcia płynności finansowej

Każda firma dąży do utrzymania płynności finansowej. To od niej będzie zależało być czy nie być przedsiębiorstwa. Każdy właściciel firmy musi zdawać sobie z tego sprawę. Musi także śledzić na bieżąco wszelkie źródła dotyczące zarządzania płynnością finansową. Źródłami tymi są przede wszystkim bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Wszystko to trzeba kontrolować. Jeśli coś się nie będzie zgadzało to łatwiej będzie zareagować już na początku niż czekać do ostatniej chwili. Przedsiębiorca, który nie śledzi rachunku zysków i strat swojej firmy na pewno długo nie utrzyma się na rynku. Istnieją różne ujęcia płynności finansowej. Jeśli chodzi o ujęcie statystyczne to każe ona odwołać się do jakiegoś konkretnego momentu. Momentem tym może być na przykład jakiś konkretny dzień bilansowy. W ujęciu dynamicznym chodzi przede wszystkim o odniesienie się do okresu. Korzysta się tutaj z rachunku przepływów pieniężnych. Aby móc ocenić to czy dana firma ma płynność finansową trzeba regularnie dokonywać pomiarów.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>