Podatnicy podatku akcyzowego

Podatnicy podatku akcyzowego

Podatek akcyzowy jest niczym innym jak podatkiem pośrednim, który wprowadzony został w Polsce w 1993 roku. Warto wiedzieć, że nie są objęte nim wszystkie produkty. Nakłada się go tylko i wyłącznie na wybrane produkty. Jeśli chodzi o samą akcyzę to ma ona wpływ na ceny wyrobów. Dlatego faktycznie podatnikiem staje się po prostu osoba, która kupuje dane produkty. Przedsiębiorca bowiem będzie wliczał tą akcyzę do ceny produktów. Nie będzie sam jej płacił, ale zapłacą konsumenci. Jeśli chodzi o sposób określenia przedmiotu i podstawy to w akcyzie pobiera się ją od producentów oraz importerów wyrobów akcyzowych bez względu na to, jaką mają oni formę prawną oraz organizacyjną. Samo zapłacenie podatku akcyzowego w żaden sposób nie będzie zwalniało przedsiębiorcy od płacenia podatku od towarów i usług. Jeśli chodzi o podatników podatku akcyzowego to zgodnie z prawem są to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, które są producentami bądź też sprowadzają wyroby akcyzowe.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>