Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn

Nie każdy będzie miał do czynienia z podatkiem od spadku i darowizn. Dotyczy on, jak sama nazwa skazuje, osób, które otrzymały jakiś spadek lub też darowiznę, czyli osób, których majątek się powiększył. Jeśli chodzi o uregulowanie prawne to warto wiedzieć, że podatek od spadku i darowizn jest uregulowany odrębną ustawą. Jeśli chodzi o przedmiot podatku to jest on bardzo łatwy do zlokalizowania. Przede wszystkim stanowi go nabycie własnosności do jakiś rzeczy, które znajdują się w kraju oraz praw majątkowych, które wykonywane są w kraju. Po drugie dotyczą nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem w przypadku śmierci. Oprócz tego przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn będzie także nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego specjalistycznego. Jeśli chodzi o podatników tegoż właśnie podatku to mogą nimi być osoby fizyczne, które nabyły określone rzeczy lub też określone prawa majątkowe.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>