Instrumenty rynku pieniężnego

Instrumenty rynku pieniężnego

Rynek finansowy ma naprawdę wiele segmentów. Jednym z nich jest właśnie rynek pieniężny. Tutaj przeprowadzane są różnego rodzaju operacje finansowe. Rynek finansowy ma przede wszystkim zapewnić odpowiednią płynność wszystkim, którzy są uczestnikami tego rynku. Rynek pieniężny umożliwia między innymi korzystanie z instrumentów rynku pieniężnego. Instrumenty rynku pieniężnego nie niosą ze sobą praktycznie żadnego ryzyka. Są bardzo bezpieczne. Jednym z podstawowych instrumentów rynku pieniężnego są bony skarbowe. Emitowane są one za pośrednictwem Skarbu Państwa. Najczęściej emituje się bony, które są ważne 13 tygodni, 26 tygodni oraz 52 tygodnie. Innym instrumentem są krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw. Te są już emitowane przez osoby prawne lub też osoby fizyczne, które prowadzą jakąkolwiek działalność gospodarczą. Kolejne intrumenty to bony pieniężne, certyfikaty depozytowe, czeki, weksle. Te ostatnie są papierami wartościowymi, które charakteryzuje się tym, że złożenie na nim podpisu zobowiązuje podpisującego.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>