Płynność finansowa przede wszystkim

Płynność finansowa przede wszystkim

Każde przedsiębiorstwo, bez względu na wielkość oraz jego rodzaj, będzie dążyło w swoich działaniach do tego, aby utrzymać płynność finansową. Jest to nic innego jak zdolność firmy do spłacania zobowiązań bieżących. Płynność to także możliwość kupowania dóbr i usług. Od płynności finansowej firmy zależy praktycznie wszystko. Dla pracowników będzie oczywiście najważniejsze to czy otrzymają wynagrodzenie za pracę. Jednak pracodawca ma zobowiązania także wobec innych osób, którymi najczęściej są na przykład jacyś dostawcy. Firma musi zapłacić im za dostarczony towar. Jeśli nie będzie miała płynności finansowej to na pewno do tego nie dojdzie. Niektórzy twierdzą, że płynność finansowa jest tak samo ważna jak zysk dla przedsiębiorstwa. Jednak zazwyczaj obie te rzeczy łączą się ze sobą. Jeśli firma nie będzie przynosiła zysku to z czasem utraci płynność finansową. To kiedy to się stanie będzie zależało głównie od tego ile oszczędności ma przedsiębiorca i przede wszystkim czy w ogóle je ma. Jeśli płynność finansowa zostanie zachwiana i sytuacja ta będzie utrzymywała się przez dłuższy czas to możemy być pewni tego, że firma upadnie.

Tagi wpisu: , .

Jak finansować własną firmę

Jak finansować własną firmę

Prawda stara jak świat mówi, że bez pieniędzy żadna firma nie wystartuje. To prawda, nawet najbardziej genialny pomysł na działalność gospodarczą nie będzie miał szansy na realizację, jeśli nie będziemy mieli potrzebnych pieniędzy. Nawet najmniejsza firma potrzebuje funduszy na start, więc od początku trzeba się zastanowić jak je zdobyć. Oczywiście w idealnej sytuacji mamy własne, odłożone pieniądze, które inwestujemy w przedsiębiorstwo. I tak się zdarza. Dotyczy to głównie osób, które mają już jakiś staż zawodowy, osiągnęły sukces także i finansowy, a teraz przychodzi pora na realizację marzenia, jakim może być założenie firmy. Wiele osób pracujących za granicą również myśli w taki sposób. Decydują się najpierw na wyjazd, a potem na ciężką pracę, by zarobić jak najwięcej pieniędzy. Oszczędzają pieniądze, by po powrocie do kraju móc zainwestować we własne przedsiębiorstwo. Nie oszukujmy się, wciąż na ludzi, którzy wracają z zagranicy nie czeka w kraju wymarzona praca. Lepiej jest czasami taką pracę stworzyć sobie samodzielnie. Jest wtedy do czego wracać.

Tagi wpisu: , .

Podatnicy podatku akcyzowego

Podatnicy podatku akcyzowego

Podatek akcyzowy jest niczym innym jak podatkiem pośrednim, który wprowadzony został w Polsce w 1993 roku. Warto wiedzieć, że nie są objęte nim wszystkie produkty. Nakłada się go tylko i wyłącznie na wybrane produkty. Jeśli chodzi o samą akcyzę to ma ona wpływ na ceny wyrobów. Dlatego faktycznie podatnikiem staje się po prostu osoba, która kupuje dane produkty. Przedsiębiorca bowiem będzie wliczał tą akcyzę do ceny produktów. Nie będzie sam jej płacił, ale zapłacą konsumenci. Jeśli chodzi o sposób określenia przedmiotu i podstawy to w akcyzie pobiera się ją od producentów oraz importerów wyrobów akcyzowych bez względu na to, jaką mają oni formę prawną oraz organizacyjną. Samo zapłacenie podatku akcyzowego w żaden sposób nie będzie zwalniało przedsiębiorcy od płacenia podatku od towarów i usług. Jeśli chodzi o podatników podatku akcyzowego to zgodnie z prawem są to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, które są producentami bądź też sprowadzają wyroby akcyzowe.

Tagi wpisu: , .

Konkurencja cenowa i pozacenowa

Konkurencja cenowa i pozacenowa

Przedsiębiorcy bez ustanku walczą o miejsce na rynku oraz o klientów. Jest pomiędzy nimi konkurencja. Jeśli popatrzymy na to bardziej fachowym okiem to będziemy mogli podzielić konkurencję na cenową i pozacenową. W tej pierwszech, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o rywaizację cenową. Każdy z przedsiębiorców będzie starał się przedstawić nabywcom niższą cenę tego samego produktu. Wszystko po to, aby kupił on u nich a nie u kogoś innego. Konkurencja pozacenowa to przede wszystkim współzawodnicto, które opiera się o inne elementy niż o cenę. Mowa tutaj o na przykład jakości jakiś dóbr czy usług, a także na przykład o dostępie do informacji. Tutaj można zaliczyć także reklamę, dzięki której klient w ogóle dowie się o tym, że dane przedsiębiorstwo oferuje jakiś konkretny produkt czy usługę. Oczywiście zarówno konkurencja cenowa jak i pozacenowa to wynik rywalizacji o ograniczone środki. Zazwyczaj na rynku występują obie formy rywalizacji. Bardzo rzadko zdarza się tak, aby firmy rywalizowały ze sobą na przykład tylko ceną.

Tagi wpisu: , .

Różne ujęcia płynności finansowej

Różne ujęcia płynności finansowej

Każda firma dąży do utrzymania płynności finansowej. To od niej będzie zależało być czy nie być przedsiębiorstwa. Każdy właściciel firmy musi zdawać sobie z tego sprawę. Musi także śledzić na bieżąco wszelkie źródła dotyczące zarządzania płynnością finansową. Źródłami tymi są przede wszystkim bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Wszystko to trzeba kontrolować. Jeśli coś się nie będzie zgadzało to łatwiej będzie zareagować już na początku niż czekać do ostatniej chwili. Przedsiębiorca, który nie śledzi rachunku zysków i strat swojej firmy na pewno długo nie utrzyma się na rynku. Istnieją różne ujęcia płynności finansowej. Jeśli chodzi o ujęcie statystyczne to każe ona odwołać się do jakiegoś konkretnego momentu. Momentem tym może być na przykład jakiś konkretny dzień bilansowy. W ujęciu dynamicznym chodzi przede wszystkim o odniesienie się do okresu. Korzysta się tutaj z rachunku przepływów pieniężnych. Aby móc ocenić to czy dana firma ma płynność finansową trzeba regularnie dokonywać pomiarów.

Tagi wpisu: , .

Z jakich ulg korzystamy?

Z jakich ulg korzystamy?

Każdy Polak do końca kwietnia ma obowiązek rozliczyć się z podatku za poprzedni rok. Państwo wprowadza ulgi oraz zwolnienia z podatku. Ludzie z nich korzystają. Jeden z ogólnopolskich portali internetowych przeprowadził badanie na ten temat. Zapytał swoich czytelników o to, z jakich ulg podatkowych korzystają najczęściej. Okazało się, że największa ilość osób korzysta z ulgi na dziecko oraz z ulgi na internet. Tak odpowiedziało aż 38 procent osób, które wzięły udział w badaniu. Mniej popularne odpowiedzi to: ulga od darowizny, ulga na ubezpieczenie zdrowotne oraz ulga na koszty rehabilitacji. Ciekawostką jest także fakt, że prawie nikt nie wiedział o tym, że istnieje możliwość odliczenia ulgi na IKZE. Nie wiedziały o tym zarówno osoby, które nie oszczędzają na III filarze jak i te, które oszczędzają. Z badania wynika, że aż 95 procent Polaków w ogóle nie ma pojęcia o istnieniu takiej właśnie ulgi. Warto z niej korzystać, bo zawsze to będziemy mieć mniej podatku do zapłacenia, a przy okazji można także liczyć na jakiś zwrot.

Tagi wpisu: , .