Prowizja od sprzedaży

Prowizja od sprzedaży

Jednym ze sposobów wynagradzania pracowników może być bez wątpienia zaproponowanie mu prowizji od sprzedaży. Wówczas pracownik ma korzyści w tym jakie efekty przynosi jego praca. To od niego będzie zależało to ile zarobi. Jednak prowizja od sprzedaży nie może być jedyną płacą pracownika. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jest to ruchomy składnik płac. Jest przejrzysty, prostolinijny oraz ma silne działanie motywacyjne. To ostatnie jest bardzo ważne. Pracownik sam pracuje na swoje wynagrodzenie, więc stara się uzyskać jak najlepsze efekty. Będzie się starał sprzedać jak najwięcej, bo będzie wiedział, że na tym zyska i my jako przedsiębiorcy również na tym zyskamy. Bodźcem motywacyjnym jest w tym przypadku oczywiście pozyskanie środków ekonomicznych. Specjaliści zauważają, że takie prowizje od sprzedaży mają naprawdę bardzo pozytywny wpływ na zachowanie pracowników. Oprócz tego pracownik odczuwa jeszcze silniejszą więź z firmą, w której pracuje. Oprócz prowizji oczywiście pracownikowi należy się również wynagrodzenie zasadnicze. Prowizja nie może go stanowić.

Tagi wpisu: , .

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn

Nie każdy będzie miał do czynienia z podatkiem od spadku i darowizn. Dotyczy on, jak sama nazwa skazuje, osób, które otrzymały jakiś spadek lub też darowiznę, czyli osób, których majątek się powiększył. Jeśli chodzi o uregulowanie prawne to warto wiedzieć, że podatek od spadku i darowizn jest uregulowany odrębną ustawą. Jeśli chodzi o przedmiot podatku to jest on bardzo łatwy do zlokalizowania. Przede wszystkim stanowi go nabycie własnosności do jakiś rzeczy, które znajdują się w kraju oraz praw majątkowych, które wykonywane są w kraju. Po drugie dotyczą nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem w przypadku śmierci. Oprócz tego przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn będzie także nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego specjalistycznego. Jeśli chodzi o podatników tegoż właśnie podatku to mogą nimi być osoby fizyczne, które nabyły określone rzeczy lub też określone prawa majątkowe.

Tagi wpisu: , .

Rodzaje podatku obrotowego

Rodzaje podatku obrotowego

Zgodnie z prawem podatek obrotowy jest podatkiem pośrednik, który można zmierzyć oraz trzeba płacić zgodnie z wielkością sprzedaży. Jest on jednak tam naprawdę podatkiem konsumpcyjnym, gdyż tak naprawdę płaci go ostatecznie nabywca danego towaru. Nie ma praktycznie żadnych możliwości wyłączeń z płacenia tego właśnie podatku. Przepisy pozwalają na wyłączenia w bardzo szczególnych przypadkach. Warto wiedzieć, że podatek obrotowy można podzielić na kilka rodzajów. Ze względu na przedmiot opodatkowania podatek obrotowy można podzielić na ogólny oraz selektywny. Oprócz tego można podzielić go ze względu na konstrukcję. Tutaj wyróżniamy podatek wszechfazowy, wielofazowy, jednofazowy. W przypadku pierwszego chodzi o to, że pobiera się go we wszystkich fazach obrotu, zarówno w czasie sprzedaży surowców aż po sprzedaż detaliczną. Podatek wielofazowy obejmuje tylko niektóre z wszystkich faz obrotu gospodarczego. Ostatni, czyli podatek jednofazowy, jak sama nazwa wskazuje będzie pobierany tylko podczas jednej fazy obrotu gospodarczego.

Tagi wpisu: , .

Zmiany w instrumentach płatniczych

Zmiany w instrumentach płatniczych

Instrument płatniczy to nic innego jak środek płatniczy. Mogą to być na przykład monety lub też banknoty. Instrumenty płatnicze dają możliwość przekazania pieniędzy lub jakiś wartości pieniężnych. Do niedawna człowiekowi znane były tylko i wyłącznie instrumenty w formie wymienionych już banknotów i monet. Kiedyś płacono też czekami oraz dobrami (towarami). Jednak teraz coraz częściej mówi się o elektronicznych pieniądzach. Elektroniczne instumenty płatnicze zyskały naprawdę bardzo dużą popularność. Mówi się, że dają możliwość dokonywania transakcji na odległość. Elektroniczne instrumenty płatnicze dają przede wszystkim komfort korzystania z elektronicznych nośników informacji. Do zapłacenia w sklepie wystarczy nam tylko i wyłącznie karta płatnicza. Daje to dużą wygodę, bo nie musimy nosić ze sobą pieniędzy. Jeśli ją zgubimy to pieniądze na naszym koncie zostaną. Co innego byłoby gdybyśmy zgubili gotówkę. Jednak sceptycy elektronicznych instrumentów płatniczych mówią o tym, że przez to znacznie więcej wydajemy niż gdybyśmy płacili gotówką.

Tagi wpisu: , .

Czym są weksle??

Czym są weksle??

Weksle są niczym innym jak papierem wartościowym. Ma on dokładnie określoną formę. Weksle przede wszystkim charakteryzują się tym, że podstawą i przyczyną do powstania zobowiązania jest tutaj podpis. Weksle zazwyczaj wystawia się na jakieś krótkie terminy. Raczej nie przekraczają one jednego roku. Cena jest zazwyczaj równa nominałowi, czyli kwocie, która została zapisana na wekslu. Można rozróżnić kilka rodzajów wekslów. Pierwszym z nich jest weksel własny. Ten zawiera przyrzeczenie wystawcy zapłacenia pieniędzy we wskazanym miejscu i czasie. Powstaje tutaj bezwzględne zobowiązanie weksolwe. Drugim typem są weksle trasowane. To papiery wartościowe, które kierują polecenie zapłacenia do jakiejś określonej osoby. W obu przypadkach istnieje odpowiedzialność osób podpisanych na wekslu. Niektórzy pewnie zastanawiają się nad tym jaką funkcję pełnią weksle. A więc, mają one funkcję przede wszystkim gwarancyjną, płatniczą oraz kredytową. Może być on wykorzystywany jako forma zapłaty przy jakiś transakcjach kupna i sprzedaży.

Tagi wpisu: , .

Instrumenty rynku pieniężnego

Instrumenty rynku pieniężnego

Rynek finansowy ma naprawdę wiele segmentów. Jednym z nich jest właśnie rynek pieniężny. Tutaj przeprowadzane są różnego rodzaju operacje finansowe. Rynek finansowy ma przede wszystkim zapewnić odpowiednią płynność wszystkim, którzy są uczestnikami tego rynku. Rynek pieniężny umożliwia między innymi korzystanie z instrumentów rynku pieniężnego. Instrumenty rynku pieniężnego nie niosą ze sobą praktycznie żadnego ryzyka. Są bardzo bezpieczne. Jednym z podstawowych instrumentów rynku pieniężnego są bony skarbowe. Emitowane są one za pośrednictwem Skarbu Państwa. Najczęściej emituje się bony, które są ważne 13 tygodni, 26 tygodni oraz 52 tygodnie. Innym instrumentem są krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw. Te są już emitowane przez osoby prawne lub też osoby fizyczne, które prowadzą jakąkolwiek działalność gospodarczą. Kolejne intrumenty to bony pieniężne, certyfikaty depozytowe, czeki, weksle. Te ostatnie są papierami wartościowymi, które charakteryzuje się tym, że złożenie na nim podpisu zobowiązuje podpisującego.

Tagi wpisu: , .