Jaką rolę spełniają negocjacje?

Jaką rolę spełniają negocjacje?

Każdy z pewnością doskonale zdaje sobie sprawę z tego czym są negocjacje. Każdy z nas negocjował z pewnością niejednokrotnie. W firmie negocjacje natomiast mają bardzo duży wymiar. Są jednym z obszarów działalności dzisiejszej firmy. Coraz częściej negocjacje w firmach przyjmują postać negocjacji wielostronnych, negocjacji strategicznych. Każde przedsiębiorstwo jest powiązane z jakimś innym przedsiębiorstwem. Właściciele muszą się w jakiś sposób ze sobą dogadać. Negocjacje spełniają naprawdę wiele ról. Przede wszystkim charakteryzują się znacznym zakresem oraz tempem zmienności otoczenia. Negocjator musi poszerzyć zakres analizy negocjacji. W dzisiejszych negocjacjach trzeba także uwzględniać ze sobą sprzeczne interesy, kształtować większą ilość różnego rodzaju rozwiązań. Trzeba zdawać sobie także sprawę z tego, że wzrastają wymagania w zakresie kompetencji negocjatorów. Bardzo trudno jest także dobrać strategię oraz techniki negocjacyjne. Kontakt w dzisiejszych negocjacjach może być zarówno kontaktem bezpośrednim jak i kontaktem wirtualnym.

Tagi wpisu: , .

Różne strategie negocjacyjne

Różne strategie negocjacyjne

Z pewnością prędzej czy później każdy przedsiębiorca będzie musiał negocjować. Nie jest to łatwa sztuka i nie każdy może być dobrym negocjatorem. Warto wiedzieć, że istnieje naprawdę sporo podejść strategicznych, które znajdują zastosowanie w czasie procesu negocjacyjnego. Pierwszą z nich jest strategia aktywno-kooperacyjna. Tutaj chodzi przede wszystkim o aktywne, szczegółowe badanie szczegółów oraz próbę logicznego rozważania argumentów. Nie reaguje się emocjonalnie. Druga strategia to strategia pasywno-współpracująca. Tutaj duży wpływ na przebieg negocjacji będą miały ogólnie przyjęte normy. Strategia ta jednak jest przede wszystkim nastawiona na współpracę. Trzecia strategia to strategia aktywno-walcząca. Przede wszystkim wyróżnia się ona bardzo dużą aktywnością. Czasami strony reagują spontanicznie i dość impulsywnie. Może to zostać odebrane jako narzucanie swoich racji. Kolejna strategia to pasywno-walcząca. Aby prowadzić negocjacje w takim tonie trzeba przede wszystkim wykazać się zdolnościami dyplomatycznymi.

Tagi wpisu: , .

Tworzenie sieci dostaw

Tworzenie sieci dostaw

Warto wiedzieć, że sieć dostaw to nic innego jak sieć gospodarcza. W takiej sieci grupa niezależnych ze sobą firm współpracuje oraz konkuruje ze sobą. Wszystko po to, aby poprawić sprawność oraz efektywność przepływu produktów oraz informacji, które są zgodne z oczekiwaniami klientów. Jeśli chodzi o samą nazwę sieci dostaw to zamiennie używa się jej z określeniem łańcucha dostaw. Tworzenie sieci dostaw jest naprawdę bardzo skomplikowanym zajęciem. Trzeba tutaj dokładnie zaprojektować, dobrać oraz dobrze połączyć wszystkie ogniwa. Jeśli tak się nie stanie to wówczas może dojść do spadku obrotów w przedsiębiorstwach. Oprócz tego tworzenie takich sieci to także budowanie jakiś zależności pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami. Jeśli do restauracji nie zostaną dostarczone produkty od przedsiębiorstwa rolniczego to wówczas nie będzie można wydawać potraw. Tworzeniem sieci dostaw będą jednak z pewnością zainteresowane firmy flagowe, czyli takie które na rozwoju sieci dostaw będą mogły zyskać najwięcej ze wszystkich przedsiębiorstw.

Tagi wpisu: , .

Rola analizy sprzedaży

Rola analizy sprzedaży

Jeśli chodzi o analizę sprzedaży to będzie ona dawała właścicielowi przedsiębiorstwa naprawdę wiele przydatnych informacji, które dotyczą sprzedaży produktów, jakie są wytwarzane w firmie. Można tworzyć takie analizy pod naprawdę wieloma kątami. Może to być na przykład raport o nowych klientach. Dzięki analizie można także sprawdzić który sprzedawca sprzedał największą ilość usług i towarów, a który najmniej. Oczywiście najważniejsze jest tutaj sprawdzanie czy na dany produkt lub usługę istnieje jeszcze zapotrzebowanie czy też nie. Jeśli nie to po prostu musimy przestać go produkować. Warto wiedzieć, że analiza sprzedaży odgrywa naprawdę bardzo ważną rolę. Z wszelkich zestawień wynikają ważne dla przedsiębiorcy informacje. Przede wszystkim za pośrednictwem analizy sprzedaży będzie on w stanie wskazać które towary generują dla niego największe zyski, a także jaki wpływ mają poszczególni pracownicy na wyniki firmy. To ostatnie będzie ważne na przykład przy zwolnieniach pracowników lub przy podziale premii. Oprócz tego rolą analizy sprzedaży jest także zadowolenie klientów z oferowanego asortymentu.

Tagi wpisu: , .

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Jednym z podatków, który stanowi dochód własny gminy jest podatek od nieruchomości. Podobne mechanizmy działają w przypadku podatku od środków transportowych czy też podatku od posiadania psów. Do płacenia podatku od nieruchomości zobowiązane są wszelkie osoby, które są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. Także osoby które są użytkownikami wieczystymi muszą płacić podatek od nieruchomości. Podobnie jest z zarządcami nieruchomości, które tak naprawdę należą na przykład do Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o przedmiot opodatkowania to są to przede wszystkim grunty rolne do 1 hektara powierzchni ziemi, budynki mieszkalne oraz budowle, które nie są związane z działalnością rolniczą oraz leśną. Warto wiedzieć, że w przypadku podatku od nieruchomości można liczyć na zwolnienia podatkowe. Opodatkowaniu nie podlegają budynki zabytkowe, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Także budynki, które są zajęte przez administrację samorządu terytorialnego są zwolnione z płacenia podatku od nieruchomości.

Tagi wpisu: , .

Małe ryzyko bonów skarbowych

Małe ryzyko bonów skarbowych

Niektórzy twierdzą, że najbezpieczniejszym instrumentem rynku pieniężnego jest bon skarbowy. Jest to nic innego jak instrument dłużny. Bony skarbowe emitowane mogą być tylko i wyłącznie poprzez Skarb Państwa. Nie może sobie ich emitować każdy przedsiębiorca. Jeśli chodzi o czas emisji takich właśnie bonów to w Polsce jest to 13, 26 lub 52 tygodnie. Jest to naprawdę bardzo atrakcyjna forma oszczędzania. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że niesie ze sobą naprawdę niewielkie ryzyko finansowe. Bony skarbowe mają również bardzo atrakcyjne oprocentowania, a także wysoką płynność. Jeśli chodzi o minimalną wartość bonu skarbowego to jest to 10 tysięcy złotych. Zazwyczaj bony skarbowe sprzedawane są po cenie niższej niż wynosi ich wartość nominalna. Wszystko przez to, że jedynym przychodem z tej inwestycji jest po prostu wartość nominalna. Bony skarbowe uwolnione są przede wszystkim od ryzyka nedotrzymania warunków oraz od ryzyka ceny. Trzeba tutaj zainwestować niemałą kwotę pieniędzy. Jeśli chodzi o sam obrót bonami to odbywać się on może zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym.

Tagi wpisu: , .

Instrumenty rynku pieniężnego

Instrumenty rynku pieniężnego

Rynek finansowy ma naprawdę wiele segmentów. Jednym z nich jest właśnie rynek pieniężny. Tutaj przeprowadzane są różnego rodzaju operacje finansowe. Rynek finansowy ma przede wszystkim zapewnić odpowiednią płynność wszystkim, którzy są uczestnikami tego rynku. Rynek pieniężny umożliwia między innymi korzystanie z instrumentów rynku pieniężnego. Instrumenty rynku pieniężnego nie niosą ze sobą praktycznie żadnego ryzyka. Są bardzo bezpieczne. Jednym z podstawowych instrumentów rynku pieniężnego są bony skarbowe. Emitowane są one za pośrednictwem Skarbu Państwa. Najczęściej emituje się bony, które są ważne 13 tygodni, 26 tygodni oraz 52 tygodnie. Innym instrumentem są krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw. Te są już emitowane przez osoby prawne lub też osoby fizyczne, które prowadzą jakąkolwiek działalność gospodarczą. Kolejne intrumenty to bony pieniężne, certyfikaty depozytowe, czeki, weksle. Te ostatnie są papierami wartościowymi, które charakteryzuje się tym, że złożenie na nim podpisu zobowiązuje podpisującego.

Tagi wpisu: , .